^بالا

افتخارات شرکت آرد آذر گندم

واحد تولیدی برتر در سال 1389

 

طرح نمونه صنعتی استان گیلان در سال 1389

 

ورود کاربران

واحد کنترل کیفیت آرد آذرگندم

این واحد مجهز به دو بخش شیمیایی و میکروبی است . دارای ۳ نفر پرسنل شامل کنترل کیفی،   مسئول فنی و مسئول آزمایشگاه می باشد 

آزمایشهای شیمیایی گندم و آرد شامل افت گندم، هکتولیتر گندم ، رطوبت گندم، گلوتن مرطوب،  گلوتن ایندکس آزمون زلنی  انجام می شود 

در بخش میکروبی آزمایش شمارش کلی ( توتال کانت)، کپک و کلسترید یوم پرفرانژانس انجام می شود .

 

آدرس پستی : رشت . شهر صنعتی رشت . ورودی اول . خیابان تامین اجتماعی . جنب آتش نشانی
تلفن :     33883056-013       33883916-013
فکس :  33882765-013
پست الکترونیکی:        info@azargandom.ir    
                       azargandom.co@gmail.com

 

Copyrigcht © 2013 آذر گندم